X

Sprzedaż mieszkania z działalnością gospodarczą

Wielu przedsiębiorców rejestruje swoje firmy w miejscu zamieszkania. W momencie, gdy decyzja o jego sprzedaży zapadła, zaczynamy zastanawiać się, czy jest to możliwe, ile formalności się z tym wiąże i czy znajdziemy kupca, który będzie zainteresowany kupnem mieszkania z działalnością gospodarczą. Co zrobić, by go nie zniechęcić i doprowadzić do sfinalizowania transakcji?

Jak poradzić sobie ze sprzedażą mieszkania z działalnością gospodarczą? Praktyczne porady

Sprzedając mieszkanie, jesteśmy zmuszeni poinformować przyszłego nabywcę o wszystkich kwestiach z nim związanych, również o tym, że pod wskazanym adresem widnieje działalność gospodarcza. Nie jest to jednak największy problem, ponieważ sprzedaż mieszkania z działalnością jest możliwa, pod warunkiem, że dopełnimy niezbędnych formalności.

Cały proces nie jest skomplikowany, dlatego tez po zapoznaniu się z poniższym artykułem, będzie w stanie przeprowadzić cały proces osobiście. Prawda jest, że klienci poszukujący nieruchomości na sprzedaż, szukają takich, które nie są obciążone w żaden sposób, co więcej, gdy jej właściciel potrafi udowodnić to pisemnie. Nie ma nic prostszego, ponieważ przygotowując mieszkanie na sprzedaż, jesteśmy zobowiązani do skompletowanie niezbędnych dokumentów, w celu przedstawienia ich nabywcy, co ważniejsze będą one konieczne podczas sporządzenia aktu notarialnego. Jeśli chodzi o działalność gospodarczą, to konieczne będzie przedstawienie dokumentów, które jasno będą informowały o braku zaległości wobec ZUS-u i US.

Aby skomplementować wszystkie niezbędne dokumenty, konieczna będzie wizyta w Urzędzie Skarbowym, w którym wydadzą nam zaświadczenie o wysokości zaległości, jeśli takie występują. Należy jednak pamiętać, że powinno ono posiadać datę wystawienia, nie wcześniej niż trzy dni przed podpisaniem aktu notarialnego, w innym przypadku będzie ono nieważne. Identyczne zaświadczenie musimy pobrać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki obu dokumentom będziemy w stanie w prosty sposób udowodnić potencjalnemu kupcowi, że mieszkanie nie jest w żaden sposób zadłużone.

166309161_m_normal_none

Prawne aspekty sprzedaży mieszkania z działalnością gospodarczą, czyli czego boją się nabywcy?

Coraz większa liczba przedsiębiorców zgłasza własne mieszkania i lokale jako siedzibę firmy i jest to całkowicie zgodne z prawem. Okazuje się jednak, że w przypadku chęci jego sprzedaży komplikuje, to nieco sytuację, zwłaszcza jeśli firma jest zadłużona, a sprzedaż mieszkania ma być odpowiedzią na to, jak wyjść z długów. Skompletowane dokumenty o braku zadłużenia stanowią dowód nie do podważenia.

Mimo to zainteresowani kupcy są pełni obaw, które wynikają z prawa. Co to oznacza? Przepisy jasno informują, że wszystkie zadłużenia dotyczące działalności gospodarczej, wraz ze sprzedażą mieszkania, przechodzą na nowego właściciela. Niestety oznacza to również, że wierzyciel może ściągnąć dług z nabywcy za pomocą zajęcia rachunku bankowego, a nawet jego auta.

Wady prawne nieruchomości – czy sprzedaż mieszkania z działalnością gospodarczą jest możliwa?

Mimo że dla nabywcy mieszkanie z działalnością gospodarcza jest niemałym zagrożeniem, to taka sprzedaż jest możliwa i na pewno znajdą się chętni. Ważne jest jednak, aby pamiętać i przede wszystkim szczerze o tym powiedzieć (to tak samo jak przy sprzedaży nieruchomości z kredytem) — że pod wskazanym adresem zarejestrowana jest firma. Warto jest się również wcześniej przygotować i wziąć z Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Skarbowego zaświadczenia, że nieruchomość nie jest z tego tytułu zadłużona.

Poza tym nie należy zapominać o przeniesieniu adresu siedziby firmy. Jest to bardzo ważna procedura, która zostanie sprawdzona przed podpisaniem aktu notarialnego. Jeśli jednak chcemy, aby nabywca poczuł się pewnie, to w naszej kwestii jest to, by go o tym poinformować. Jeśli natomiast nie chcemy jej przenosić, to możemy ja również zamknąć, o tym fakcie także powinniśmy poinformować kupca.

169225561_m_normal_none

Sprzedaż mieszkania z działalnością, czyli co, jeśli firma nadal widnieje pod wskazanym adresem nabywcy mieszkania?

Wiedząc, że sprzedaż mieszkania z działalnością gospodarczą jest możliwa, nie zawsze wszystko idzie po myśli nabywcy. Niestety często okazuje się, że sprzedający nie chce zmienić adresu siedziby firmy lub jej zamknąć. Na szczęście w takiej sytuacji, można wystąpić z wnioskiem do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności w celu wykreślenia firmy ze wpisu. Czy faktycznie jest to możliwe?

Owszem, ponieważ przepisy jasno określają, że jeśli zbywca nie jest zainteresowany zmianą adresu firmy po sprzedaży mieszkania, a nabywca zgłosi do odpowiedniego organu, to zostanie od wezwany do zmiany adresu w ciągu 7 dni. Jeśli nie dostosuje się do nakazu, to nowy właściciel nieruchomości może domagać się wykreślenia firmy z CEIDG.